Chính sách đổi trả hàng

1. Đổi sang chủng loại hàng hóa khác.

Trong thời gian 15 ngày, VINA SUN Miễn phí cho việc đổi sang chủng loại hàng khác tương đương với sản phẩm nguyên đai nguyên kiện, còn vỏ hộp, chưa đấu nối điện.

Sản phẩm đã mua quá 15 ngày chúng tôi sẽ nhận đổi hàng có tính phí (không quá 10 % giá trị mua ban đầu).

Sản phẩm đã cắt dây, mất bao bì, bị can thiệp từ bên ngoài  chúng tôi sẽ không nhận đổi vì chúng tôi cho đó là sản phẩm đã qua sử dụng.

2. Trả hàng đã mua dư thừa

Trong 03 ngày, chúng tôi nhận lại miễn phí không quá 10% hàng hóa đã mua với sản phẩm còn nguyên trạng thái ban đầu bàn giao, chưa qua sử dụng.

Quá thời gian trên, quyết định việc đổi trả sẽ do VINA SUN đưa ra.

Địa điểm đổi trả hàng của VINA SUN:

Số điện thoại: 0834563555
Địa chỉ: Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Tp Hà Nội